Magnus KarlssonTräna andragradsekvationer

Välj variant:

Visa svar vid utskrift

Vid dubbelrot:
Ange samma tal i båda svarsrutorna.
Vid decimaltal:
Ange 4 decimaler (fyll på med nollor om det behövs). Använd . som decimaltecken.